Yeshivat Kerem B'Yavneh

News & Events

Back to New Items

הכנה למתן תורה והכנסת ספר תורה

עשרות בוגרים באו להשתתף ביום ההכנה למתן תורה שהתקיים בישיבה לקראת חג שבועות.

במהלך היום נמסרו שיעורים לגברים ולנשים מאת:

נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג

הרב קלמן מאיר בר רב העיר נתניה

הרבנית עידית איצקוביץ

הרבנית ד"ר לאה ויזל

לאחר מכן התקיימה תהלוכה והכנסת ספר תורה.

נשאו דברים:

ראש הישיבה הרב גבריאל סרף

ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן (במהלך סעודת המצוה)

 

לחצו לצפיה בטעימה מיום ההכנה